معرفی نویسنده

احمدرضا رسولی

دانشجوی ارشد بیوانفورماتیک(دانشگاه تربیت مدرس)

مقدمه ای بر علم داده

کتاب مقدمه ای بر علم داده کتابی است که مفاهیم این علم را از مقدماتی تا پیشرفته به صورت کامل توضیح داده و می توان گفت برای تبدیل شدن به یک متخصص علم داده، بسیار جامع و مفید است.

این کتاب در 11 فصل نوشته شده که مقدمات ریاضیات و آمار مورد نیاز برای هر فصل مانند توزیع های آماری،  نظریه گراف، جبرخطی و.. در ابتدای هر فصل آمده است.

 

دانلود فایل

کلید واژه ها: بیوانفورماتیک آمار ریاضی علم داده

telegram