معرفی نویسنده

دپارتمان پژوهش کدکول

تیم پژوهش مجموعه کدکول

زیست شناسی کمپبل

کتاب زیست شناسی کمپبل سعی دارد با روش‏ هایی نوآورانه، معتبر، دقیق و بروزعلاقه مندان به حوزه زیست شناسی را به سمت درک واقعی این علم راهنمایی کند.

تیم نویسنده با طراحی و تنظیم تصاویر، منابع و فعالیت های متعدد سعی داشته مشوق علاقه مندان در یادگیری زیست‏ شناسی باشد.

این کتاب در طول سه دهه گذشته به عنوان یکی از منابع اصلی زیست ‏شناسی در دانشگاه‏ های معتبر مورد استفاده قرارگرفته و به 19 زبان مختلف ترجمه شده و مورد استقبال میلیون ها دانشجو قرار گرفته است.

نویسندگان: لیزا اوری، مایکل کین، استیون واسمن، پیتر مینورسکی، ربکا اور

ناشر: پیرسون

ویرایش: 12

تاریخ انتشار: 2020

اطلاعات بیشتر در مورد این کتاب: 

https://www.amazon.com/Campbell-Biology-Lisa-Urry/dp/0135188741

دانلود فایل

کلید واژه ها: کمپبل بیولوژی کمپبل زیست شناسی زیست شناسی سلولی بیوانفورماتیک