معرفی نویسنده

دپارتمان پژوهش کدکول

تیم پژوهش مجموعه کدکول

مقدمه ای بر زیست شناسی سامانه ای: اصول طراحی

زیست شناسی سامانه‌ای بر این ایده استوار است که اصول سیستم‌های مهندسی شده و تکامل طراحی مشترکی دارند.
این کتاب شامل خلاصه‌ای از آزمایش‌های مختلف است که نشان می‌دهد سیستم‌های زیستی هم از همین اصول پیروی می‌کنند.
متن کتاب بسیار ساده و واضح نوشته شده است تا مخاطب سخت ترین موضوعات را به آسانی درک کند و فراگیرد.
یوری الون فراتر از بازگو کردن نتایج اخیر با جسارت تمام به بیان اصول اساسی موجود در سیستم‏های زیستی می‏پردازد و نشان می‏دهد که آنها می‏توانند در درک پیچیدگی سلول‏های زنده قدرتمند باشند.
این کتاب نه تنها یک زمینه بلکه یک روش تفکر را معرفی می‏کند.

نویسنده: یوری الون
ناشر: چاپمن و هال
ویرایش: 2
تاریخ انتشار: 2019

اطلاعات بیشتر در مورد این کتاب:
https://www.amazon.com/Introduction-Systems-Biology-Mathematical-Computational/dp/1439837171

دانلود فایل

کلید واژه ها: زیست شناسی سامانه ای زیست شناسی بیوانفورماتیک شبکه های زیستی کدکول

telegram