معرفی نویسنده

احمدرضا رسولی

دانشجوی ارشد بیوانفورماتیک(دانشگاه تربیت مدرس)

پردازش تصاویر دیجیتال

کتاب  پردازش تصویر گنزالس، اولین کتابی است که هر شخصی که می خواهد وارد دنیای پردازش تصویر شود باید آن را مطالعه کند.

تمامی مقدمات ریاضی پردازش تصویر شامل تبدیلات لاپلاس، تبدیلات فوریه و...در این کتاب آمده است.

در فصول بعدی این کتاب مباحث پیشرفته تر پردازش تصویر مانند پردازش تصاویر رنگی ،  انواع فیلترها و معرفی کتابخانه های پردازش تصویر در متلب آمده است.

دانلود فایل

کلید واژه ها: بیوانفورماتیک پردازش_تصویر ریاضی یادگیری_ماشین هوش_مصنوعی

telegram