معرفی نویسنده

دپارتمان پژوهش کدکول

تیم پژوهش مجموعه کدکول

بیوفیزیک و نوروفیزیولوژی حس ششم

 

حواس چندگانه کلیدی برای تنوع مغز و بنابراین تکامل انسان هستند. در کنار پنج حس معمول، انسان قادر به درک موقعیت (حس عمقی) و حرکت بدن نیز می‌باشد. Interoception احساسی ا‌ست که در آن فرد شرایط فیزیولوژیک کلی بدن (گرسنگی، تشنگی و...) را درک می‌کند. علاوه بر این حس شهود یا بینش نیز وجود دارد که به عنوان حس ششم شناخته می‌شود.

علی‌رغم تلاش‌های فراوان صورت‌گرفته، پژوهشگران هنوز قادر به مشخص کردن حس ششم نیستند. برخی Interoception و برخی حس عمقی را به عنوان حس ششم در نظر می‌گیرند.  در این کتاب ابتدا حس های معمول توضیح داده می شود و در ادامه با استفاده از شواهد بیوفیزیکی و نوروفیزیولوژیکی، تعریفی علمی برای حس ششم ارائه می گردد.

 

 

انتشارات: Springer

نویسنده: نیما رضایی و آمنه سقا‌زاده

تاریخ انتشار اولین نسخه می 2019

دانلود فایل

کلید واژه ها: بیوفیزیک زیست شناسی نوروفیزیولوژی حس ششم بیوانفورماتیک

telegram