معرفی نویسنده

دپارتمان پژوهش کدکول

تیم پژوهش مجموعه کدکول

دانشنامه بیوانفورماتیک و زیست‌شناسی محاسباتی

دانشنامه بیوانفورماتیک و زیست‌شناسی محاسباتی در بخش اول با گردآوری مقالات علمی در زمینه‌های علوم کامپیوتر، فناوری اطلاعات، ریاضیات، آمار و بیوتکنولوژی به بررسی روش‌های محاسباتی پرداخته است.

مطالب بخش دوم به مرور آخرین دستاورد‌های بیوفیزیک، بیوشیمی، بیوانفورماتیک و زیست سامانه‌ای اختصاص یافته است.

هم‌چنین در بخش نهایی روش‌های آزمایشگاهی و ایده‌های کاربردی مورد بررسی قرار گرفته‌اند .

نویسندگان: شانباک،‌ناکایی و گریبشاف
ناشر: elsevier
تاریخ انتشار: 2019

دانلود فایل

کلید واژه ها: دانشنامه بیوانفورماتیک زیست‌شناسی محاسباتی