معرفی نویسنده

دپارتمان پژوهش کدکول

تیم پژوهش مجموعه کدکول

زندگی خارج از توالی

زندگی خارج از توالی
سی سال پیش محتمل‌ترین مکان برای پیدا کردن یک زیست‌شناس، نشسته بر نیمکت آزمایشگاه، در حال نگاه کردن در میکروسکوپ و احاطه شده با ابزارهای آزمایشگاهی و ظروف پتری پر از باکتری بود. اما امروزه به همان اندازه این احتمال وجود دارد که او را در اتاقی که بیشتر شبیه به دفتر است، در حال بررسی خطوط کد روی صفحه نمایش کامپیوتر پیدا کنید. استفاده از کامپیوتر در زیست شناسی  ماهیت زیست شناس را به شدت تغییر داده است، اینکه کیست، چه کاری انجام می‌دهد و زندگی را چگونه درک می‌کند. در زندگی خارج از توالی، هالام استیونس به این دریچه جدید از کار علمی دیجیتال نگاه میکند. 
استیونس وقایع بیوانفورماتیک- نحوه کار در زیست‌شناسی، محاسبات، ریاضیات و آمار- را از دهه ۱۹۶۰ تا کنون جستجو می‌کند و به دنبال درک چگونگی ایجاد دانش درباره زندگی  از طریق فضاهای مجازی است.  او نشان می‌دهد که چگونه داده‌های علمی از موجودات زنده به دستگاه‌های تعیین توالی DNA، و سپس پایگاه‌های داده، تصاویر و انتشارات علمی منتقل می‌شود. آنچه او فاش می‌کند نشان می‌دهد که زیست‌شناسی بسیار با روزهای قبل از دیجیتال تفاوت کرده است؛ زیست‌شناسی نه تنها زیست‌شناسان بلکه تیم‌های کاملاً بین‌رشته‌ای از مدیران و کارمندان را شامل می‌شود. زیست شناسی که بیشتر بر توالی DNA متمرکز است، و کسی که توالی را به صورت آبشاری پویا و شبکه های به هم پیوسته درک می‌کند. زندگی خارج از توالی از جامعه زیست‌شناسی محاسباتی بابت کارشان در حالی که همچنان به عموم یک چشم‌انداز از این زمینه بسیار متغیر می‌دهد استقبال می‌کند.

 

دانلود فایل

کلید واژه ها: #زیست‌شناسی #توالی #بیوانفورماتیک