معرفی نویسنده

دپارتمان پژوهش کدکول

تیم پژوهش مجموعه کدکول

شبیه‌سازی دینامیک مولکولی در فیزیک آماری

کتاب حاضر، شبیه‌سازی کامپیوتری با استفاده از تکنیک دینامیک مولکولی در فیزیک آماری را، با تمرکز بر سیستم‌های ماکرومولکولی، مورد بررسی قرار می‌دهد. روش‌های عددی در قالب الگوریتم‌های کامپیوتری معرفی و با هر زبان برنامه‌نویسی دلخواهی قابل پیاده‌سازی هستند. این کتاب همچنین توضیح می‌دهد که چطور برخی از این روش‌های عددی و الگوریتم‌های آنها در نرم‌افزارهای برنامه‌نویسی موجود همچون برنامه CHARMM پیاده‌سازی می‌گردند. همچنین با توضیح جزئیات نگرش دینامیک مولکولی درک خواننده را از کاربرد این روش در مسائل فیزیک آماری افزایش می‌دهد.

این کتاب علاوه بر دانشجویان رشته‌های بیوفیزیک، فیزیک و شیمی برای دانشجویان مقاطع تحصیلی رشته‌های دیگری چون ریاضیات، علوم کامپیوتر و بیوانفورماتیک می‌تواند کاربرد داشته باشد. 

دانلود فایل

کلید واژه ها: شبیه سازی دینامیک مولکولی فیزیک آماری