معرفی نویسنده

دپارتمان پژوهش کدکول

تیم پژوهش مجموعه کدکول

شبیه‌سازی و مدل‌سازی زیستی


 

برای زیست‌شناسی قرن ۲۱، مدل‌سازی نقشی مشابه میکروسکوپ در قرون اولیه علم ایفا می‌کند. مدل‌سازی از ابزارهای مهم تحقیقاتی برای مطالعه پدیده‌های پیچیده و فرآیندها در تمام حوزه‌های علوم زیستی است، از زیست‌شناسی مولکولی گرفته تا تحلیل اکوسیستم. بنابراین هر زیست‌شناس نیاز دارد تا با ابزارهای پایه‌ای و فرض‌های مدل‌سازی و روش‏های آن آشنا شود. کتاب شبیه‌سازی و مدل‌سازی زیستی یک راهنمای پایه‌ای است که به زیست‌شناسان کمک می‌کند تا اصول اساسی مدل‌سازی را کشف کنند.
این کتاب، کتابی است که باید در کتابخانه هر دانشجو و پژوهشگری یافت‌شود.
مطالب کتاب شامل بهینه‌سازی ، شبیه‌سازی و sampling است که به خواننده کمک می‌کند تا بتواند فرمول‌سازی مدل‌های ریاضی سیستم‌های زیستی را پیاده‌سازی کند.         
 

 

 

دانلود فایل

کلید واژه ها: شبیه‌سازی مدل‌سازی sampling بهینه‌سازی