معرفی نویسنده

دپارتمان پژوهش کدکول

تیم پژوهش مجموعه کدکول

مقدمه‌ای بر آنالیز آماری داده‌های ژنتیکی

مطالعات ژنتیک انسانی وابسته به علومی چون زیست شناسی، اپیدمیولوژی، علوم پزشکی با کاربردهایی مانند روانشناسی و روانپزشکی، آمار، جمعیت‌شناسی و اقتصاد است. با توجه به پیشرفت قدرت محاسبات، محیا بودن داده‌ها و روش‌هایی نوین می‌توان داده‌های ژنتیک مولکولی را در حوزه‌های گسترده‌ای وارد کرد.
این کتاب اولین کتابی است که با جزئیات به معرفی آنالیز آماری مدرن داده‌های ژنتیکی با استفاده از حل تمرین‌‌ها با کمک کامپیوتر می‌پردازد.برای مطالعه پیش‌نیاز ژنتیک یا زیست‌شناسی مولکولی لازم نیست.
نرم‌افزارها و داده‌هایی که در کتاب استفاده‌شده‌است همگی در سایت کتاب در دسترس هستند.

دانلود فایل

کلید واژه ها: ژنتیک آمار آنالیز داده‌ها