معرفی نویسنده

دپارتمان پژوهش کدکول

تیم پژوهش مجموعه کدکول

مقدمه‌ای بر بیوفیزیک مولکولی

مقدمه‌ای بر بیوفیزیک مولکولی

بیوفیزیک مولکولی یک علم و زمینه تحقیقاتی در حال رشد است که نقش مهمی در روشن شدن اسرار مولکول‌های حیاتی و همچنین ارتباط بین ساختار و عملکرد این مولکول‌ها را دارد. ارتباط بین علوم فیزیکی و زیست شناسی به سرعت در چند دهه گذشته، به‌ویژه پس از کشف‌های اساسی در ژنتیک مولکولی ایجاد شد.

این کتاب به ما کمک می‌کند تا به طور خلاصه به مفهوم مدل‌سازی با توجه به اهمیت آن در علم زیست شناسی بپردازیم که منجر به پیش‌بینی کمی نتایج و سادگی روابط در حیات می‌شود.

نویسندگان:   Michal Kurzynskiو Jack A. Tuszynski

سال چاپ: ۲۰۰۳

تعداد صفحات: ۵۴۰ صفحه

انتشارات: CRC Press LLC

International Standard Book Number 0-8493-0039-8

دانلود فایل

کلید واژه ها: Biophysics Biology Molecular Biophysics