معرفی نویسنده

دپارتمان پژوهش کدکول

تیم پژوهش مجموعه کدکول

بیوانفورماتیک برای تحلیل توالی DNA

بیوانفورماتیک برای تحلیل توالی DNA

با وجود موج گسترده‌ایی از داده‌های ژنومی، مهارت‌های بیوانفورماتیکی جهت ذخیره‌سازی، پردازش، انتقال، تفسیر، ایجاد ارتباط و تحلیل داده‌ها در حوزه توالی‌یابی DNA ضروری است. کتاب «بیوانفورماتیک برای تحلیل توالی DNA» با ارائه توصیه‌هایی برای رفع نواقص و ایرادات در روند کار با برقراری ارتباط بین مسائل و روش‌های کاربردی، یک راهنمای مناسب برای متخصصین این حوزه است.
هر فصل از کتاب، ابزاری بیوانفورماتیکی را همراه با مثال‌هایی کاربردی شرح داده و در بخشی تحت عنوان «بحث» به تفسیر نتایج می‌پردازد و در رابطه با نقاط قوت و محدودیت‌های هر روش‌ و ابزار نظراتی مطرح شده است.
مزیت بارز کتاب در این است که دستورالعملی شیوا و کاربردی و مرحله به مرحله برای متخصصان حوزه‌های زیست مولکولی، بیوشیمی و ژنتیک فراهم کرده است.

نویسندگان: Kit J.Mendlof - Mark Clement - Keit A.Crandall - David Posada

ناشر: Humana press

سال چاپ: ۲۰۰۹

ISBN:978-1-59745-251-9

دانلود فایل

کلید واژه ها: توالی یابی DNA