معرفی نویسنده

دپارتمان پژوهش کدکول

تیم پژوهش مجموعه کدکول

یادگیری عمیق با پایتون

 

کتاب یادگیری عمیق با پایتون در ۹ فصل آماده شده است، که یک منبع کامل برای آموزش شبکه های عصبی و یادگیری عمیق است.

 در فصل اول این کتاب به معرفی بحث یادگیری عمیق پرداخته شده است، و در فصل بعدی مقدمات ریاضی برای آموزش یادگیری عمیق آورده شده است. در فصل‌های بعد نیز پس از معرفی و آموزش الگوریتم های شبکه های عصبی و یادگیری عمیق در مورد پیاده سازی آنها در پایتون صحبت شده است. 

 

. 

دانلود فایل

کلید واژه ها: بیوانفورماتیک یادگیری عمیق شبکه عصبی پایتون ریاضی

telegram