معرفی نویسنده

دپارتمان پژوهش کدکول

تیم پژوهش مجموعه کدکول

روش‏های محاسباتی آنالیز داده‏ های سلول منفرد

این کتاب به طور مفصل رویکردهای محاسباتی پیشرفته‏ ای را برای کاوش بیشتر در داده‏ های حاصل از سلول منفرد ارائه می ‏دهد.

هر فصل از کتاب به طور عملی جزئیات ابزارهای محاسباتی مختلف را با هدف غلبه بر یک چالش خاص در تجزیه و تحلیل سلول منفرد، مانند نرمال‏سازی داده ‏ها، شناسایی نوع سلول نادر و تجزیه و تحلیل رونوشت برداری مکانی بررسی می ‏کند.

این کتاب با پوشش دادن انواع روش‏ های محاسباتی معتبر و پیشرفته برای تجزیه و تحلیل داده‏های سلول منفرد، یک کتاب ضروری در این حوزه به شمار می‏رود.

ویراستار: گوا چنگ یوان
ناشر:  Humana
ویرایش: اول
تاریخ انتشار: 2019

اطلاعات بیشتر در مورد این کتاب:
https://www.amazon.com/Computational-Methods-Single-Cell-Analysis-Molecular/dp/149399056X

دانلود فایل

کلید واژه ها: آنالیز داده های عظیم زیست شناسی محاسباتی سلول منفرد بیوانفورماتیک کدکول

telegram