معرفی نویسنده

دپارتمان پژوهش کدکول

تیم پژوهش مجموعه کدکول

پایتون برای بیوانفورماتیک

امروزه داده های حاصل از زیست شناسی به دانش برنامه‌نویسی نیاز اساسی دارد، تا بتوان ایده ها را به فرضیه های قابل آزمایش تبدیل کرد.
بنا به تجربه‌ی بالای نویسنده‌ی کتاب "پایتون برای بیوانفورماتیک"، این کتاب می‌تواند به اصول توسعه‌ی نرم‌افزار در حوزه زیست شناسی کمک شایانی نماید. این کتاب، بدون نیاز به دانش قبلی در مورد مفاهیم مربوط به برنامه‌نویسی، بر زبان برنامه‌نویسی پایتون با کاربرد آسان و در عین حال قدرتمند تمرکز دارد. همچنین مطالعه این کتاب نیاز به دانش قبلی برنامه‌نویسی ندارد.
از مباحث جالب این کتاب می‌توان به عناوین زیر اشاره کرد:
1.محاسبه‌ی دمای‌ذوب از مجموعه‌ی پرایمرها
2.شناسایی مناطق برشی در ویرایش RNA
3.جهش‌های DNA همراه با محدودیت ها
4.سرویس‌دهنده‌ی وب برای همترازی چندگانه
..

نویسندگان: سباستین باسی
ناشر:چامپان و حال/سی آر سی 
ویرایش: دوم
تاریخ انتشار اولین نسخه: 2017

 

دانلود فایل

کلید واژه ها: پایتون زیست شناسی محاسباتی برنامه نویسی بیوانفورماتیک کدکول

telegram