معرفی نویسنده

سمیه آزادیان

کارشناس ارشد رشته بیوفیزیک ( دانشگاه تربیت مدرس)

پان-ژنومیک: کاربردها، چالش¬ها و چشم اندازهای آینده

این کتاب در مورد ابزارهای بیوانفورماتیک و کاربردهای آنها بحث می کند و تمرکز آن بر ژنومیک مقایسه ای باکتریایی به منظور توسعه داروهای دقیق و درمان موجودات خاص است. کتاب پان-ژنومیک مشتمل بر سه بخش است که بخش اول مروری بر پان ژنومیک و رویکردهای مشترک بوده و در آن مفاهیم اصلی و رویکردهای فعلی در تحقیقات پان ژنومیک آورده شده است. در بخش دوم که مطالعات موردی مرتبط با این مبحث است، دوازده مورد به طور مشخص مورد بحث قرار گرفته است و بخش آخر "رویکردهای فعلی و چشم اندازهای آینده در پان-مولتی اومیک" نیز تحولات مطالعات امیک که در تحقیقات مربوط به باکتری کاربرد دارد را در بر می گیرد.

این کتاب منبع ارزشمندی برای متخصصان بیوانفورماتیک، محققان ژنومیک و برخی از اعضای حوزه زیست پزشکی است که علاقه مند به درک بیشتر باکتری ها و ارتباط آنها با سلامت انسان هستند.

  • تمام جنبه های پان-ژنومیک را پوشش داده و استفاده از رویکردهای خاص، مطالعات موردی و چشم اندازهای آینده را نشان می دهد.
  • درباره ابزارها و استراتژی های اخیر بیوانفورماتی به منظور بهره برداری از داده های پان-ژنومیک بحث می کند.
  • دوازده مطالعه موردی را با ارگانیسم های مختلف ارائه می دهد تا نمونه های واقعی کاربرد پان-ژنومیک را به مخاطبان خود نشان دهد.

نویسندگان: دبمالایا بار، سوارز هولدز، واسکو آزودو، سندیپ تیواری

انتشارات: آکادمیک پرس

تاریخ انتشار اولین نسخه: 2020

 

منبع: https://www.amazon.com

 

دانلود فایل

کلید واژه ها: پان-ژنومیک بیوانفورماتیک باکتری ژنومیک مقایسه ای پان-مولتی امیک

telegram