معرفی نویسنده

سمیه آزادیان

کارشناس ارشد رشته بیوفیزیک ( دانشگاه تربیت مدرس)

جعبه سیاه زیست شناسی: تاریخ انقلاب مولکولی

در این گزارش استادانه، یک مورخ علم، انقلاب زیست شناسی مولکولی، منشأ و تأثیر آن را بررسی می­ کند.

از دهه 1930، یک بینش مولکولی دانش زیست شناسی را متحول کرده است. میشل مورانژ، تاریخچه ای روشن و گسترده از این تحول، از تلاش های اولیه برای توضیح موجودات توسط ساختار ترکیبات شیمیایی آنها، تا تولد و تثبیت ژنتیک و تا آخرین فناوری ها و اکتشافات ایجاد شده توسط علم جدید زندگی ارائه می دهد. مورانژ مجدداً به بررسی تاریخچه زیست شناسی مولکولی می پردازد و در آنالیزهایش دیدگاه های جدیدی را از بیست سال گذشته ارائه می دهد.

جعبه سیاه زیست شناسی نشان می دهد آنچه منجر به تحول باورنکردنی زیست شناسی شد، انباشت ساده نتایج جدید نبود بلکه بررسی بخش بزرگی از زیست شناسی از دیدگاه مولکولی بود. در حقیقت، مورانژ معتقد است بزرگترین دستاوردهای زیستی چند دهه گذشته را باید تنها در نمونه مولکولی درک کرد. آنچه اتفاق افتاده است، جایگزینی زیست شناسی مولکولی توسط سایر تکنیک ها و روش های تحقیق نیست، بلکه ترکیب اصول و مفاهیم مولکولی با سایر رشته ها از جمله ژنتیک، فیزیک، شیمی ساختاری و زیست شناسی محاسباتی است. این منجر به تغییرات تعیین کننده ای از جمله کشف RNA های تنظیمی، توسعه برنامه های گسترده علمی مانند تعیین توالی ژنوم انسانی، ظهور زیست شناسی مصنوعی، زیست شناسی سامانه ای و اپی ژنتیک شده است.

جعبه سیاه زیست شناسی کتابی مهیج، متقاعد کننده و بدیع، استاندارد جدیدی را برای تاریخ در حال تداوم انقلاب مولکولی تعیین می کند.

 

نویسنده: میشل مورانژ

انتشارات: دانشگاه هاروارد

تاریخ انتشار اولین نسخه: 2020

 

منبع: https://www.amazon.com

دانلود فایل

کلید واژه ها: زیست شناسی مولکولی ژنتیک ژنوم اپی ژنتیک زیست شناسی مصنوعی

telegram