معرفی نویسنده

دپارتمان پژوهش کدکول

تیم پژوهش مجموعه کدکول

آنالیز شبکه‏ های زیستی

این کتاب به طور ویژه به بررسی شبکه‏ های تنظیم کننده ژن (GNR)، میانکنش ‏های پروتئینی (PPIN) و اتصالات مغز انسان می‏ پردازد.

نویسندگان کتاب با توجه به ابزارها، تکنولوژی‏ ها، استاندارد‏ها، الگوریتم‏ ها و پایگاه داده های موجود، رویکرد‏های مختلف تئوری گراف و آنالیز شبکه ها را بررسی می کنند.

این کتاب منبعی غنی برای یادگیری طیف گسترده ای از الگوریتم‏ های تجزیه و تحلیل شبکه های زیستی می‏باشد.

نویسندگان: پیتر هیرام، سوآراپ روی

ناشر: آکادمیک

ویرایش: 1

تاریخ انتشار: 2020

 

اطلاعات بیشتر در مورد این کتاب:

https://www.amazon.com/Biological-Network-Analysis-Approaches-Algorithms/dp/0128193506

دانلود فایل

کلید واژه ها: بیوانفورماتیک شبکه های زیستی آنالیز شبکه ها آنالیز داده ها کدکول

telegram