معرفی نویسنده

دپارتمان پژوهش کدکول

تیم پژوهش مجموعه کدکول

آمار و احتمال برای علم داده

کتاب آمار و احتمال برای علم داده در 17فصل نوشته شده و هر آنچه برای یادگیری علم داده نیاز است در این کتاب آورده شده است.
بیشتر فصل های این کتاب در مورد آمار و قوانین احتمال است و همه ی بحث های آماری مورد نیازبرای یادگیری علم داده  از تعاریف ابتدایی تا محاسبات پیچیده ی احتمالاتی در این کتاب آورده شده است، اما در انتها نیز مفاهیم ریاضی عمومی مورد نیاز و جبرخطی نیز برای یادگیری علم داده آورده شده است.

نویسنده: Norman Matloff

سال چاپ: 2019

انتشارات: CRC

 

اطلاعات بیشتر در مورد این کتاب:

https://www.amazon.com/Probability-Statistics-Data-Science-Chapman/dp/1138393290

دانلود فایل

کلید واژه ها: بیوانفورماتیک آمار و احتمال علم داده زیست شناسی محاسباتی آمار زیستی

telegram