معرفی نویسنده

دپارتمان پژوهش کدکول

تیم پژوهش مجموعه کدکول

آشنایی با زیست شناسی محاسباتی

آشنایی با زیست شناسی محاسباتی

زیست شناسی در دوره‌ای از تاریخ خود قرار گرفته که اکتشافات بسیاری را رقم می‌زند. از خصوصیات این دوره، افزایش تصاعدی حجم اطلاعات در پایگاه‌های داده است. با الهام از نیاز مبرم به آنالیز داده‌ها، این کتاب به معرفی حیطه جدیدی از ترکیب علوم غنی زیست‌شناسی و اطلاعات می‌پردازد. در این کتاب ساختار ریاضی داده‌های زیستی به خصوص داده‌های توالی‌ها و کرومزوم‌ها معرفی می‌شود. از مطالب دیگر این کتاب می‌توان به مطالعه و بررسی نقشه جایگاه‌های محدود کننده در DNA، مسائل پیشرو در خوانش توالی DNA، مقایسه توالی‌ها و یافتن الگوهای مشترک، بررسی آماری این الگوها و ساختار دوم RNA و بررسی تکاملی اشاره نمود. این کتاب کمک می‌کند تا بتوانید زمینه‌های گسترده‌تری از حوزه‌های تحقیقاتی بین رشته‌ای زیستی را بیاموزید.

دانلود فایل

کلید واژه ها: زیست شناسی محاسباتی آنالیز داده توالی یابی DNA