معرفی نویسنده

سمیه آزادیان

کارشناس ارشد رشته بیوفیزیک ( دانشگاه تربیت مدرس)

عجیب ترین مردم در جهان

عجیب ترین مردم در جهان: چگونه غرب از نظر روانشناختی عجیب و غریب و به طرز خاصی کامیاب شد.

روایتی حماسی و جسورانه از چگونگی هم تکاملی روانشناسی و فرهنگ و شکل­گیری ذهنیت عجیب غربی که عمیقاً دنیای مدرن را شکل داده است.

شاید شما عجیب باشید: پرورش یافته در جامعه ای که غربی، تحصیل کرده، صنعتی، ثروتمند و دموکرات است. در این صورت شما از نظر روانشناسی عجیب و غریب هستید.

برخلاف اکثر مردم دنیای امروزی و بیشتر افرادی که تا به حال زندگی کرده اند، افراد عجیب و غریب بسیار فردگرا، خود محور، کنترل گرا، غیرمذهبی و تحلیلی هستند. آنها بیش از روابط و نقش های اجتماعی خود، بر روی ویژگی ها، دستاوردها و آرمان های خود تمرکز می کنند. چگونه جمعیت های عجیب و غریب از نظر روانشناسی متمایز شدند؟ این اختلافات روانی چه نقشی در انقلاب صنعتی و گسترش جهانیِ اروپا طی چند قرن اخیر داشته است؟

در کتاب "عجیب ترین مردم در جهان"، جوزف هنریک برای کشف این سوالات و موارد دیگر از تحقیقات پیشرو در زمینه انسان شناسی، روانشناسی، اقتصاد و زیست شناسی تکاملی بهره گرفته است. او ریشه ها و تکامل ساختارهای خانواده، ازدواج و دین و تأثیر عمیق این تحولات فرهنگی را در روانشناسی انسان آشکار می کند. هنریک با نقشه برداری این تغییرات بواسطه تاریخ باستان و اواخر دوران باستان، نشان می­دهد که بنیادی­ترین نهادهای خویشاوندی و ازدواج تحت فشار کلیسای کاتولیک روم به طرز چشمگیری تغییر کرده است. این تغییرات بود که باعث ایجاد روانشناسی عجیب و غریب شد که همراه با بازارهای غیرشخصی، تخصص شغلی و رقابت آزاد تکامل یافته و موجب پایه ریزی بنیان دنیای مدرن گردید.

تحریک آمیز و درگیر کننده در هر دو دامنه گسترده و جزئیات شگفت آورش، کتاب "عجیب ترین مردم در جهان" بررسی می­کند که چگونه فرهنگ، نهادها و روانشناسی یکدیگر را شکل می­دهند و توضیح می دهد که این ها چه معنایی برای شخصی ترین احساس ما در مورد فردی که هستیم و همچنین برای نیروهای بزرگ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که تاریخ بشر را هدایت می کنند، دارد.

 

منبع:  https://www.amazon.com/

دانلود فایل

کلید واژه ها: هم تکاملی فرهنگ روانشناسی زیست شناسی تکاملی ذهنیت غربی

telegram