معرفی نویسنده

دپارتمان پژوهش کدکول

تیم پژوهش مجموعه کدکول

تجزیه و تحلیل توپولوژیکی داده‏های ژنومیکس و تکامل

زیست شناسی وارد عصر داده ‏های عظیم شده است. از لحاظ تکنیکی، انقلابی در حوزه زیست شناسی محاسباتی به وجود آمده است و اکنون استخراج اطلاعات معنی دار از مجموعه‏ های بزرگ داده زیستی یک چالش جدی به شمار می‏ رود.

توپولوژی جبری یک شاخه خوش تعریف از ریاضیات است که شکل اجسام هندسی را مطالعه می‏کند. هدف از این مطالعات تبدیل مقایسه اشکال هندسی به مقایسه مقدارهای جبری مانند اعداد است، که به طور معمول کار با آنها راحت تر است.

این کتاب، تکنیک های اصلی تجزیه و تحلیل داده‏های توپولوژیکی و کاربردهای خاص آن در زیست شناسی، از جمله تکامل ویروس ها، باکتری ها و انسان ها و ژنومیک سرطان را معرفی می کند.

 

نویسندگان: رائول ربادان، اندرو جی بلومبرگ

ناشر: دانشگاه کمبریج

ویرایش: 1

تاریخ انتشار: 2020

 

اطلاعات بیشتر در مورد این کتاب:

https://www.amazon.com/Topological-Data-Analysis-Genomics-Evolution/dp/1107159547

 

دانلود فایل

کلید واژه ها: ژنومیکس تکامل جبر توپولوژی بیوانفورماتیک

telegram