معرفی نویسنده

دپارتمان پژوهش کدکول

تیم پژوهش مجموعه کدکول

چگونه با یک نژادپرست بحث کنیم

چگونه با یک نژادپرست بحث کنیم

نژاد واقعی است زیرا ما آن را مشاهده می کنیم. نژادپرستی واقعی است زیرا ما آن را بوجود می­ آوریم. اما توسل به علم برای تقویت ایدئولوژی های نژادپرستانه در حال افزایش است و به طور فزاینده بخشی از گفتمان عمومی در مورد سیاست، مهاجرت، آموزش، ورزش و اطلاعات است.

کلیشه ها و افسانه های مربوط به نژاد نه تنها توسط نژادپرستان بیان می­شود، بلکه توسط افراد خوش نیت که تجربه و توشه فرهنگی آنها را به سمت دیدگاه هایی سوق می دهد که با مطالعه مدرن ژنتیک انسانی پشتیبانی نمی شود، نیز ابراز می شود. حتی برخی از دانشمندان از بیان نظرات ناشی از تحقیقات خود در مورد نژاد ناراحت هستند.

با این وجود در صورت شناخت درست و نه فقط قضاوتی که ما در مورد انسان ها داریم، علم و تاریخ می توانند با ارائه روشن ترین دیدگاه در مورد اینکه انسان­ها واقعاً چگونه هستند، متحدان قدرتمندی در برابر نژادپرستی باشند.

کتاب چگونگی بحث و گفتگو با یک نژادپرست، یک بیانیه برای درک تکامل و تغییرات انسانی است و یک سلاح به هنگام در برابر سوء استفاده از علم برای توجیه تعصب است.

دانلود فایل

کلید واژه ها: تکامل نژادپرستی تعصب نژاد