معرفی نویسنده

دپارتمان پژوهش کدکول

تیم پژوهش مجموعه کدکول

اصول مدل سازی آماری و یادگیری ماشین

اصول مدل سازی آماری و یادگیری ماشین برای تکنیک ها؛ ابزار و کاربردهای بیوانفورماتیکی

این کتاب به عناوین مرتبط با بیوانفورماتیک ؛ آمار و یادگیری ماشین می پردازد و آخرین تحقیقات در حوزه های مختلف بیوانفورماتیک را ارائه می دهد.همچنین در این کتاب به نقش محاسبات و یادگیری ماشین در استخراج اطلاعات از داده های زیستی  و نحوه به کار گیری این اطلاعات در زمینه های مختلفی چون طراحی دارو؛ ژن درمانی؛ مکمل های سلامتی؛ پروتئومیکس و کشاورزی اشاره شده است.

دانلود فایل

کلید واژه ها: مدل سازی آماری یادگیری ماشین بیوانفورماتیک