معرفی نویسنده

دپارتمان پژوهش کدکول

تیم پژوهش مجموعه کدکول

پیشگویی ساختار پروتئین

کتاب پیشگویی ساختار پروتئین در ویرایش سوم نسبت به نسخه‌های قبلی تمرکز بیشتری بر نرم افزار‌ها و وب سرورهایی دارد که فرآیند پیشگویی ساختار پروتئین را انجام می‌دهند. در فصل جدید این کتاب دستورالعمل‌هایی در مورد چگونگی استفاده از روش‌های محاسباتی ارائه شده است. ارائه‌ی پروتوکل‌های دقیق و گام به گام، ذکر نکات کلیدی در استفاده از تکنیک‌های محاسباتی و عیب یابی از ویژگی‌های ویرایش سوم این کتاب است.

دانلود فایل

کلید واژه ها: کدکول پروتئین پیشگویی زیست شناسی ساختار