معرفی نویسنده

دپارتمان پژوهش کدکول

تیم پژوهش مجموعه کدکول

تعالی: چگونه انسان ها به تکامل رسیدند

تعالی: چگونه انسان­ ها از طریق آتش، زبان، زیبایی و زمان تکامل یافتند

 

چه چیزی ما را قادر ساخت از ابزارهای ساده سنگی به سمت تلفن های هوشمند برویم؟ چگونه گروه های شکارچی به امپراتوری های چند ملیتی تبدیل شدند؟

خوانندگان انسان خردمند خواهند گفت یک انقلاب شناختی، یک تحول تکاملی چشمگیر که مغز ما را تغییر داد و انسان­ های بدوی را به مدرن تبدیل کرد، باعث انفجار فرهنگی شد.

در این کتاب، گایا وینس در عوض استدلال می کند که انسان­ های مدرن محصول یک هم­ تکاملی ظریف ژن ­ها، محیط و فرهنگ ما هستند که به زمان ­های دور برمی گردد. او توضیح می دهد که چگونه از طریق چهار عنصر کلیدی آتش، زبان، زیبایی و زمان، گونه ما از مسیر تکاملی دیگر حیوانات دور شد و روند پیچیده ای را در پیش گرفت که ما را به عصر فضا و فراتر از آن روانه کرد.

این کتاب نشان می دهد که چگونه یک گونه از نخستی ها بر طبیعت تسلط یافت و خود را به چیزی شگفت تبدیل کرد.

دانلود فایل

کلید واژه ها: تکامل انسان خردمند تعالی