تصویرسازی حرفه ای مقالات علمی


همچنان که بر تعداد و پیچیدگی داده های عظیم زیستی افزوده میشود، نیاز روز افزونی هم به تفسیر پذیر بودن اطلاعات مفید استخراج شده از آنها، احساس میگردد؛ Data Visualization که برگردان آن به فارسی، دیداری سازی داده میباشد، در صدد است تا همین کار را انجام دهد.

در طی 15 سال اخیر، روش ها و ابزارهای نوینی برای دیداری سازی داده های زیستی ابداع و توسعه داده شده که در نشریات و کنفرانس های مختلف نیز انتشار یافته اند. در واقع، این تلفیق هنر و علم است که میتواند به درک بیشتر جامعه علمی و آحاد جامعه، از علم منجر شود.

تیم زیست شناسی محاسباتی و بیوانفورماتیک کدکول ، برای نیل به همین هدف، افرادی را در حوزه های زیست شناسی، کامپیوتر، ریاضی و گرافیک، دور هم جمع آورده و آماده ارائه هر گونه خدمات مرتبط از قبیل تصویرسازی حرفه ای مقالات علمی، به شما محقق گرامی میباشد.